Trailerkørekort

Teoriundervisningen til trailerkørekort (B/E) forgår over 2 teoriaftener (Du skal ikke til en teoriprøve).
Derefter skal der køres 6 kørelektioner inden køreprøven. Hvis du gerne vil skrives op til et senere hold, så sender du en mail til Lars@larskoreskole.dk
- ellers er du velkommen til at klikke på "tilmeld" ud for det ønskede hold.
Prisen for den lovpligtige undervisning er kr. 3500,-. Hertil kommer der udgifter til lån af skolevogn + trailer til køreprøven kr. 550,-, en lægeerklæring (ca. kr. 400,-) samt er prøvegebyr til færdselsstyrelsen på kr. 280,-. Ekstra kørelektioner koster kr. 550,- pr. lektion á 45 minutter.
Med et kørekort kategori (B/E), har du ret til at køre med en samlet totalvægt på op til 7.000 kg. Men husk, at anhængerens faktiske totalvægt ikke må overstige bilens tilladte koblingsvægt.

Regler for BE kørekort

medlem af: