Lovpakke til bil

Beskrivelse:
Teori + bog kr. 2.000,-.
Manøvrebane kr. 2.000;-
16 lektioner af 45 minutter kr. 8.000;-
Glatbane kr. 3.000;-
Ialt kr. 15.000;-
Udover kommer:
Lån af skolevogn til køreprøven kr. 500,-
Evt. ekstra kørelektioner 45 min. kr. 500,-
Gebyr til færdselsstyrelsen kr. 1.000,-
Lægeerklæring + pasbillde kr. ca. 500,-
Færdselsrelateret førstehjælpsbevis kr. 700,-

Husk at

medlem af: